Information om varmepumper

På denne side finder De mere information om varmepumper.

NY POSITIVLISTE over godkendte anlæg (KUN LUFT/LUFT VARMEPUMPER OG BOLIGVENTILATIONS/BRUGSVANDSVARMEPUMPER) offentliggjort 9.juni 2011 - se den opdaterede liste over systemgodkendte varmepumpeanlæg - KLIK HER eller se link til venstre.

 

Det skal oplyses, at Energistyrelsen i slutningen af 2008 indførte en ny mærkningsordning for luft/vand og væske/vand varmepumper. Igangsættelsen af denne ordning betyder bl.a. at alle luft/vand og væske/vand varmepumper i en kampagneperiode overgår til Energistyrelsens oversigt, og derfor falder ud af Teknologisk Instituts positivliste. Se Energistyrelsens hjemmeside for yderligere information - LINK TIL ENS

HUSK, at du i en periode kan få råd og vejledning om varmepumper - kontaktdata kan findes her.

Der er offentliggjort en huskeliste med en række vigtige informationer om forskellige forhold i forbindelse med køb af varmepumpe. DownloadHuskeliste for køb - version juni 2007 (42 KB)ligeledes at kigge ind på spørgsmål og svar, hvor en lang række af de spørgsmål vi får, er besvaret.

NYHEDER:

VIGTIG information om installation af varmepumper - ny EU forordning (nr. 303 af 2.april 2008) forbyder ikke-autoriseret personale at installere varmepumper, hvor der skal foretages indgreb i kølemiddelsystemet. Dette vedrører specielt luft/luft varmepumper, hvor det ikke længere er muligt for ikke autoriseret (certificeret) personale at installere varmepumpen, uanset om der skal efterfyldes kølemiddel eller ej. Se hele forordningen på Miljøstyrelsens hjemmeside http://www.mst.dk/. Se desuden et mere detaljeret skriv om, hvad man må, og hvad man ikke må her: Link til MST

Ny bekendtgørelse om etablering af jordvarme er offentliggjort: DownloadBekendtgørelse om jordvarmeanlæg (BEK 1019) (33 KB)

 

Nye dokumenter vedr. varmepumper og det nye bygningsreglement er netop offentliggjort - se her.

 

Frivillig Systemgodkendelsesordning

Teknologisk Institut administrerer en frivillig Systemgodkendelsesordning, som skal sikre forbrugerne et fornuftigt grundlag at vælge deres varmepumpe ud fra.

Formål med systemgodkendelsesordningen

Systemgodkendelsesordningens hovedformål er at virke for, at ydeevne, driftssikkerhed og levetid for varmepumpeanlæg forbedres.

Instituttes prøvningsfaciliteter - varmepumper og airconditionanlæg

Teknologisk Institut råder over og har udviklet laboratorie- og prøvningsfaciliteter, hvor de krævede prøvninger kan gennemføres efter gældende normer og standarder (p.t. EN14511, EN255-3 og TS14825). Instituttet har i dag en lang række akkrediterede prøvningsfaciliteter, og udfører akkrediterede prøvninger af varmepumper og klimaanlæg.

Der er gennemført over 180 prøvninger i henhold til de 2 standarder siden starten af 80'erne. Prøvningerne er blevet udført på varmepumper produceret af fabrikanter fra en række forskellige lande som: Danmark, England, Frankrig, Japan, Norge, Sverige, Tyskland og USA.

I den europæiske standardiseringsorganisation (CEN) arbejdes der løbende på prøvningsstandarder for varmepumper. Instituttet deltager i dette arbejde som medlem af den tekniske komite (TC113). I dansk regi deltages i S221 der er det danske udvalg for varmepumper og aircondition.

Udstyr til gennemførelse af mobile prøvninger er ligeledes udviklet. Her rådes over såvel simpelt måleudstyr som avanceret dataloggerudstyr på niveau med det udstyr, der anvendes ved laboratorieprøvningen.


Nyheder

Hem Elektro er autoriseret forhandler for Mitsubishi Electric